Privacybeleid

Kievit Sport respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden.

Verzamelde gegevens

Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt. Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om een afspraak te maken, hebben wij uw gegevens immers nodig.

Google Analytics

Met Google Analytics kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers bekijken, via welke bron (andere website of zoekmachine) zij op onze site komen, welke zoekwoorden ze gebruiken, hoelang ze op een pagina blijven, enzovoort. Deze statistieken gebruiken we om onze website te verbeteren. We kunnen hierbij niet zien wie u bent.

Google AdWords

Op basis van uw Google zoekopdracht wordt een gerichte advertentie in het zoeknetwerk van Google geplaatst. De resultaten die hierbij naar voren komen, kunnen beïnvloed zijn door een eerder bezoek aan onze website. Wij maken doelgroepen op basis van surfgedrag, waarmee Google in staat is om gerichte advertenties in het zoeknetwerk te plaatsen namens Kievit Sport.

U kunt de Google Analytics opt-out plugin installeren om te zorgen dat uw surfgedrag niet worden bijgehouden door Google Analytics. Deze plugin is beschikbaar voor alle veelgebruikte browsers.

Facebook Pixel

Wij maken op onze website gebruik van de zogenoemde ‘Facebook Pixel’. Dit betekent dat er een bestandje in uw browser wordt opgeslagen waarmee Facebook namens Kievit Sport gerichte advertenties op uw Facebook- of Instagramtijdlijn kan plaatsen op basis van uw surfgedrag.

Wij kunnen uit de verzamelde gegevens niet opmaken wie u bent. Er wordt alleen een registratie gemaakt van de pagina’s die u bezoekt en wanneer u deze bezoekt. Deze gegevens worden gekoppeld aan uw (anonieme) Facebookprofielgegevens, op basis waarvan een advertentiepubliek gemaakt wordt.

Wilt u niet dat deze gegevens worden verzameld en gebruikt voor gerichte advertenties, dan kunt u terecht op de website van AboutAds of YourOnlineChoices. Hier kunt u de betreffende instellingen heel gemakkelijk wijzigen.

Meer informatie

Wij hebben geen invloed op de manier waarop Google en sociale netwerkaanbieders, zoals Facebook, omgaan met de verzamelde gegevens. Echter zijn deze aanbieders aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van de verzamelde gegevens.

Klik hier voor het privacybeleid van Google
Klik hier voor het privacybeleid van Facebook

Privacyverklaring Sollicitanten

1.  Gegevens van sollicitanten

Kievit Sport hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet en regelgeving voor de bescherming van de privacy. Door het versturen van een sollicitatiebrief met cv gaat de sollicitant ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens en eventuele videosollicitatie worden verwerkt door Kievit Sport en worden opgenomen in onze HR-database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Kievit Sport. Kievit Sport verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond en gezondheid onthullen. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

2. Verwerken gegevens van sollicitanten

Kievit Sport verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte cv’s die ons verstuurd worden via de e-mail of reguliere post. Kievit Sport verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten en telefoongesprekken. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de HR-database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.)

3. Bewaartermijn gegevens van sollicitanten

Kievit Sport bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings-en selectieprocedure. Na afloop van de wervings-en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard, tenzij de sollicitant uitdrukkelijk aangeeft dat zijn/haar gegevens langer (maximaal 1 jaar) mogen worden bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Kievit Sport verwijderd.

4. Beveiliging gegevens van sollicitanten

Kievit Sport maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Kievit Sport heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Kievit Sport blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Kievit Sport die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Kievit Sport. Personeelsleden van Kievit Sport zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Kievit Sport bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt Kievit Sport voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. Kievit Sport waarborgt ook dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens Kievit Sport gegevens van sollicitanten verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de wettelijke vereisten.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Kievit Sport en de met haar gelieerde bedrijven (PLT-products, Voetmax en Kievit schoenen).

5. Contact Informatie

In geval van vragen over deze privacyverklaring kunt u zich wenden tot pz@podotherapeut.nl

Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen die verband houden met privacy van sollicitanten. Informatie over vacatures bij Kievit Sport of andere vragen die niet over privacy gaan worden niet beantwoord.

Loopanalyse? Maak een afspraak.